ارتباطات اجتماعی
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت: شنبه 20 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 240,000 تومان
قیمت با تخفیف : 228,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 کاربرد آمار و روش تحقیق
------------------------------------------------------
گروه 1 | 32 ساعت  | نام استاد: استاد مدعو | روز و ساعت: متعاقبا اعلام میگردد
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 420,000 تومان
قیمت با تخفیف : 399,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 تئوری مدیریت
------------------------------------------------------
گروه 1 | 48 ساعت  | نام استاد: استاد مدعو | روز و ساعت: جمعه 16 - 12
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 576,000 تومان
قیمت با تخفیف : 547,200 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 اصول روزنامه‌نگاری
------------------------------------------------------
گروه 1 | 24 ساعت  | نام استاد: استاد نظام | روز و ساعت: متعاقبا اعلام میگردد
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 312,000 تومان
قیمت با تخفیف : 296,400 تومان
جزئیات اضافه به سبد