پژوهش هنر
1 تاریخ و فرهنگ هنر ایران
------------------------------------------------------
گروه 1 | 36 ساعت  | نام استاد: دکتر غضنفری | روز و ساعت: پنجشنبه 17 - 13
-----------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 1,000,000 تومان
قیمت با تخفیف : 950,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 تاریخ و فرهنگ هنر جهان
------------------------------------------------------
گروه 1 | 80 ساعت  | نام استاد: دکتر ایرانی صفت | روز و ساعت: جمعه 17 - 9
-----------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 1,750,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,662,500 تومان
جزئیات اضافه به سبد