کتاب زبان عمومی مجموعه مدیریت ویژه آزمون کارشناسی ارشد مدیریت


قیمت : 88,000 88,000 تومان                               تعداد :
 کتاب زبان عمومی مجموعه مدیریت که در دست دارید آخرین ویرایش ازمجموعه کتاب های منبع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان است که برمبنای خلاصه درس وتأکید بر نکات مهم و کلیدی و تنوع پرسش‌های چهار گزینه‌ای جمع‌آوری شدهاست. در این ویرایش ضمن توجه کامل به آخرین تغییرات در سرفصل‌های تعیین شدهجهت آزمو‌ن‌های ارشد تلاش گردیده است که مطالب از منابع مختلف معتبر ومورد تأکید طراحان ارشد با ذکر مثال‌های متعدد بصورت پرسش‌های چهارگزینه‌ای با کلید و در صورت لزوم تشریح کامل ارائه گردد تا دانشجویان گرامیرا از مراجعه به سایر منابع مشابه بی نیاز نماید.
لازم به ذکر است شرکت در آزمون‌های آزمایشی ماهان که در جامعه آماری گستردهو در سطح کشور برگزار می‌گردد می‌تواند محک جدی برای عزیزان دانشجو باشدتا نقاط ضعف احتمالی خود را بیابند و با مرور مجدد مطالب این کتاب، آنها رابرطرف سازند که تجربه سال‌های مختلف موکد این مسیر به عنوان مطمئن‌ترینراه برای موفقیت می‌باشد.
از خانه تخصصی مدیریت می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر دیدن فرمایید.