منابع و مباحث دکتری مدیریت رسانه-موسسه ماهانمعرفی رشته دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات و منابع آن


معرفی رشته دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات و منابع آن 

دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات رشته ­ای نوپا در جهان است و عمر علمی آن در جهان کمتر از 3 دهه است و در کشورمان نیز کمتر از یک دهه سابقه دارد. دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات همان­گونه که از نامش پیداست، به موضوع مدیریت بر رسانه‌ها می‌پردازد و هدف از آن تربیت مدیران و مسئولان متخصص رسانه­ای است که افزون بر مدیریت بر بخش­های مختلف تشکیلات رادیو تلویزیونی داخل و خارج بتواند در راهبری تشکیلات خبرگزاری­ ها، موسسات نشر کتاب، خانه ­های فرهنگ، مراکز سمعی بصری و دفاتر موسسات سینمایی و مطبوعاتی مستقر در سفارتخانه ­ها ایفای نقش نمایند و عهده ­دار مسئولیت شوند. شروع تحصیلات آکادمیک این گرایش مدیریت به دانشکده صدا و سیما باز می­گردد که در ابتدای امر بعضی از مدیران سازمان صدا و سیما را در برمی­گرفت و پس از آن دانشگاه­ های تهران و علامه میزبان آن بوده ­اند. در حال حاضر رشته مدیریت رسانه و اطلاعات در دو مقطع ارشد و دکترا تدریس می­گردد و در مقطع ارشد، دانشکده صدا وسیما، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دانشکده علوم ارتباطات علامه و پیام نور میزبان آن می­ باشند. و در مقطع دکتری مدیریت رسانه و اطلاعاتدر دانشگاه تهران و علوم تحقیقات دانشجو می­پذیرد.

 

آینده شغلی رشته مدیریت رسانه و اطلاعات

 

بازار کار دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات برای دانشجویان دانشکده صدا و سیما مشخص است که در سازمان مربوط، مشغول به کار می­شوند و دانشجویان این رشته نیز می­توانند به عنوان کارشناس رسانه، مسئول روابط عمومی، پژوهشگر و محقق و غیره در سازمان­های مختلف کشور جذب کار شوند. معمولا میزان بیکاری در این رشته، پایین است.

منابع و مباحث دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات موسسه ماهان

 

عناوین درسی

ضرایب

1) آمار و کاربرد آن در مدیریت

4

2) مبانی سازمان و مدیریت

4

3) اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

4

4)مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی

4

5)مدیریت استراتژیک

4

6) استعداد تحصیلی

1

7) زبان انگلیسی

1

 

زبان انگلیسی

 

استعداد تحصیلی

 

آمار و کاربرد آن در مدیریت

منابع

آمار در اقتصاد و بازرگانی، محمد نوفرستی، نشر رسا

آمار و کاربرد آن در مدیریت، عادل آذر، منصور مؤمنی و سعید جعفری

آمار و احتمالات، عادل آذر

آمار و کاربرد آن در مدیریت، هادی رنجبران

آمار و کاربرد آن در مدیریت، وحید ناصحی فر

تئوری احتمالات و آمار کاربردی (تحلیل آماری)، اکبر عالم تبریز، بابک حاجی محمدرضا تبریزی

سرفصل ها

آمار توصیفی: کلیات آمار، پارامترهای مرکزی و پراکندگی داده­های پیوسته و گسسته، مبانی احتمال، تابع احتمال گسسته و پیوسته

متغیرهای تصادفی پیوسته و گسسته، امید ریاضی، میانه، کوواریانس، گشتاور، معیارهای تصمیم­گیری در شرایط ریسک

توزیع­های احتمال گسسته و پیوسته، حد مرکزی، مارکوف، چی بی شف، توزیع نمونه­ای واریانس، توزیع نمونه­ای نسبت نمونه، توزیع نمونه­ای تفاضل نسبت دو نمونه

برآوردهای نقطه­ای و فاصله­ای، فاصله اطمینان برای واریانس، نسبت و مجموع نسبت دو جامعه، خطاهای آماری، آزمون نکویی برازش، آزمون استقلال، خطاهای نوع اول و دوم، فروش مدل رگرسیون، خطای معیار برآورد، ضریب همبستگی اسپیرمن، سری­های زمانی

مبانی سازمان و مدیریت

منابع

مدیریت عمومی، مهدی الوانی، نشر نی

مبانی سازمان و مدیریت، علی رضاییان، انتشارات سمت

تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمان، تالیف استیون رابینز، مهدی الوانی و حسن دانایی­فرد، انتشارات اشراقی

مبانی سازمان و مدیریت، محمد مقیمی، انتشارات نگاه دانش

مبانی تئوری و طراحی سازمان، تالیف ریچاردال دفت، ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی

سرفصل ها

تئوری ساختار رابینز نشر صفار، مدیریت عمومی الوانی نشرنی

مبانی سازمان و مدیریت مقیمی نشر راه دان، مبانی سازمان و مدیریت، رضائیان نشر سمت

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

منابع

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، سیدمحمد مقیمی، نشر راه دان

مدیریت در اسلام، علی آقا پیروز، ابوطالب خدمتی، عباس شفیعی و سید محمود بهشتی­نژاد، زیر نظر مهدی الوانی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مدیریت ما (مدیریت اسلامی در پرتو نهج­البلاغه امام علی علیه السلام)، علی­اصغر پورعزت، بنیاد نهج البلاغه

مدیریت اسلامی، محمدحسن نبوی، انتشارات بوستان کتاب قم

مدیریت اسلامی، سید علی اکبر افجه­ای، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت از منظر کتاب و سنت، سید صمصام­الدین قوامی، تهران، دبیرخانه مجلس خبرگان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، نشر مهربان

مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف­الله فروزنده دهکردی، علی اکبر جوکار، انتشارات دانشگاه پیام نور

مدیریت اسلامی (رویکردها)، علی نقی امیری و حسن عابد جعفری، انتشارات سمت

اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی­الله نقی پورفر، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات مدیریت اسلامی

سرفصل ها

کلیه بخش های کتاب ماهان چاپ پنجم

 

مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی

منابع

مدیریت رفتار سازمانی، علی رضائیان

رفتار سازمانی، مورهد گریفین

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، میرعلی سید نقوی

مبانی رفتار سازمانی، رابینز

مدیریت تعارض و مذاکره، علی رضائیان

مدیریت رفتار سیاسی، علی رضائیان

تیم سازی در قرن 21، علی رضائیان

انتظار عدالت و عدالت در سازمان، علی رضائیان

مدیریت فشار روانی، علی رضائیان

مبانی مدیریت خویشتن، علی رضائیان

رفتار سازمانی، افجه

سرفصل ها

تعاریف رفتار سازمانی: رفتار سازمانی چیست، سطوح تجزیه و تحلیل در رفتار سازمانی، چرایی کار کردن، اخلاق کار، تعهد نسبت به کار، رفتار سازمانی در سطح جهانی، رویکردهای مدیریت رفتار سازمانی

ادراک: فراگرد ادراک، استنباط ادراکی، سازمان ادارکی، ویژگی­های ادراک شونده، خطای ادراکی، کامیابی فراخود، نظریه استناد و ...

شخصیت و انواع آن

شخصیت سالم: تعاریف شخصیت، وضعیت بودن، حالت والدینی، بزرگسالی، کودکی، شخصیت و حل مسئله افراد حسی، شهودی احساسی و ... تجزیه و تحلیل مراوده­ای و نیاز به مطرح شدن، مدل رشد و عدم رشد آرگریس، مباحث سطح فردی، ادراک، نگرش، شخصیت، یادگیری، هوش هیجانی

یادگیری: تعریف یادگیری، نقش سازمان­های یادگیرنده، حلقه ­های یادگیری در سازمان یادگیرنده، روش­های معرفت­پذیری اجتماعی، نقش خودکنترلی

هدفگذاری: مدیریت قاطع و روشن، کار زاینده و روشن، هدف گذاری موثر، شناخت تفاوت­های انگیزشی، ارائه پاداش، تذکر تنبیه و پوزش

انگیزش: انگیزه و هدف، نظریه ­های انگیزش، کلیه نظریه ­های محتوایی و نظریه ­های فراگردی، سنجش نیازهای انسانی، مدیریت مشارکتی، تئوری نوین انگیزش و ...

نگرش شغلی و رفتار: ارزش­ها، غرایز، شکل­گیری شخصیت، تحول شخصیت، نگرش یا طرز تلقی، باورها و ارزش­ها، هنجارها و ...

گروه و پویایی گروه: ویژگی­های اساسی گروه، گروه و سازمان، فراگرد شکل­گیری گروه انسانی و سیستم اجتماعی، اثربخشی گروه، فرهنگ و ساختار و ... گروه­های غیر رسمی عوامل موثر بر عملکرد گروه ها

تیم: انواع تیم، ایجاد و تکامل تیم، نقش­های تیم، انسجام تیمی، تیم­سازی تصمیم گروهی، رهیافت­های متفاوت به تیم­های کاری، تیم­های مجازی

قدرت و نفوذ و رفتار سیاسی: تعاریف قدرت و نفوذ، دسته ­بندی­ های قدرت، پایگاه­های قدرت، مدیریت مسئولانه قدرت، مدیریت تصویرپردازی دیگران، اهمیت رفتار سیاسی، عوامل توسعه رفتار سیاسی، سطوح رفتار سیاسی، رفتار سیاسی در تصمیم­ گیری، رفتار سیاسی در تفویض اختیار، رفتار سیاسی در ارزیابی عملکرد، رفتار سیاسی در مدیریت تعارض

مدیریت بهره­ وری: بهره ­وری و انگیزش، بهره ­وری سازمانی، بهره ­وری کارکنان، کمال مدیریت، کمال سازمان

استرس: فشار عصبی و تحلیل رفتگی؛ علائم، منابع و مدیریت استرس، تفاوت­های فردی، مدیریت پیشگیری فشار روانی، فنون کاهش فشار روانی، واماندگی

تعارض و مذاکره: تعاریف نقش تعارض در سازمان، تعارض سازنده و مخرب، انواع و عوامل ایجاد تعارض، مدیریت تعارض، تعارض بین فردی، روش­های اصولی مذاکره، مذاکره اثربخش مسائل میان­فرهنگی

تغییر تکامل: ماهیت تغییر سازمانی، انواع تغییرات، شناخت و مقاومت در برابر تغییر، فراگرد تغییر، مدل های تغییر، تغییر برنامه­ریزی شده؛ دو دیدگاه دو نقطه آب­های آرام و آب­های کف آلود، فرآیند تغییر سه مرحله­ ای لوین، بهسازی سازمان

فرهنگ: تعریف فرهنگ سازمانی، سطوح فرهنگ سازمانی، تغییر فرهنگ، نقش فرهنگ، فرهنگ قوی و ضعیف سازمانی، نظریه تناسب فرهنگی، ایجاد انتقال و حفظ فرهنگ سازمانی، جانشین رسمی سازی، سه رویکرد اصلی در توصیف فرهنگ سازمان

محیط: تعریف محیط، رابطه محیط و ساختار نظریه محیط و جمعیت، انواع محیط سازمانی

عدالت: انواع عدالت، رویه­ای، مراوده­ای، توزیعی

رفتار سازمانی مثبت، رفتار شهروندی، هوش، مدیریت یادگیری

رهبری: مبانی رهبری، رویکردهای عمده در مطالعات رهبری، رهبری اقتضایی، رهبری وضعیتی، رهبری خدمتگذار، رهبری ارزشی، جانشین­ های رهبری، رهبری تحول­فرین، رهبری مشارکتی، رهبری سطوح پنجم، و سایر مباحث، تحقیقات دانشگاه اوهایو و میشیگان، رهبری فرهمند

ارتباط: فراگرد ارتباطات، ارتباط یک و دو جانبه، انواع مسیرهای ارتباطی، ارتباط در سازمان، سبک­های ارتباطی، بازخور، موانع ارتباط موثر، ارتباط بین فرهنگ­ها، شبکه­ های ارتباطی

 

مدیریت استراتژیک

منابع

مبانی مدیریت استراتژیک، هانگر-ویلن، ترجمه محمد اعرابی و حمیدرضا رضوانی

مدیریت استراتژیک، فرد دیوید، ترجمه علي پارسیان و محمد اعرابی

برنامه ريزي و مديريت استراتژيك، پيرس و رابينسون، ترجمه خليلي شوريني، نشر یادواره کتاب

سرفصل ها

مبانی مدیریت استراتژیک هانگر و ویلن ترجمه اعرابی و رضوانی نشر پژوهش های فرهنگی

مدیریت استراتژیک تامپسون و گمبل ترجمه عبدالوند و نیکومرام نشر مبلغان

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک تالیف حسینی و عزیزی

نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک علی احمدی نشر تولید دانش

مدیریت استراتژیک پیشرفته رسولی و صالحی نشر پیام نور

مدیریت استراتژیک دیوید ترجمه اعرابی و پارسائیان نشر پژوهش های فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

گرایش های رشته دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات


جدول گرایشات

ردیف

رشته

گرایش های اصلی

زیر مجموعه های مرتبط

1

مدیریت رسانه و اطلاعات

مدیریت رسانه ای

-

مدیریت اطلاعات

-

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه های پذیرنده دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات


شبانه

روزانه

دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات 

2

3

دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

 

 


 

مصاحبه با رتبه های برتر


  1.      لطفا خودتان را معرفي نماييد

سعید نیری هستم

2.      رتبه قبولي دکتری  خود را ذكر نماييد

من رتبه یک رشته دکتری مدیریت کارآفرینی

3.      لطفا بفرمایید فارغ التحصيل چه رشته اي با چه معدلي از كدام واحد دانشگاهي هستيد؟

من دانشجوی کارشناسی ارشد ترم آخرهستم و در دانشگاه تهران مشغول تحصیل ام و تا شهریور 93 دفاع خواهم کرد.

4.      با رتبه بدست اورده در آزمون دکتری چه درصدهایی زدید؟

نظریه کارآفرینی63درصد/ تشخیص فرصت کارآفرینی 62درصد/ تحلیل محیط کسب و کار 42 درصد/ زبان تخصصی 38درصد/روش تحقیق28درصد/ آمار24 درصد

5.      چه عواملی را در قبول کنکور خود موثر میدانید؟

از آنجایی که بین ارشد و دکتری وقفه فاصله نیافتاد بمن کمک کرد که نکات اصلی تمرکز کنم و همین طور از مقطع کارشناسی مدیریت خوانده ام و علاقه ام به ادامه تحصیل بمن انگیزه میداد

6.      تعداد ساعات مطالعه شما برای قبولی به طور ميانگين در روز چقدر بوده است؟-و طی چه مدت درس خواندید؟

فقط یک ماه چون من دانشجو هستم و جمع بندی مباحث رو در اختیار داشتم در همین زمان کم به نتیجه مطلوبم رسیدم.

7.      چه عاملی باعث شدموسسه ماهان را به عنوان پشتیبان تحصیلی خود انتخاب کنید؟

آشنایی قبلی که با موسسه داشتم و باعث شد به خدمات موسسه اعتماد کنم.

8.      از کدام  محصولات ماهان استفاده کردید و چه نقشی در قبولی شما داشت؟

از جزوات و آزمون های آزمایشی و کتب موسسه ماهان استفاده کرده بودم

 

 

 


پرسش های پاسخ داده شده
 • جواد

  [ 1397/06/29 15:50:22 ]

  سلام من فارق التحصیل مدیریت اجرایی هستم و قصد دارم دکتری رشته مدیریت دولتی گرایش منایع انسانی بخونم نظرتون چیه؟ و اینکه کتابهای تئوری مدیریت و استعداد تحصیلی ارشد و دکتری یکی هستند؟


  با سلام دوست عزیز

  تغییر رشته شما امکانپذیر هست ولی نیاز به مشاوره تخصصی تر دارد پیشنهاد بنده به شما این است که برای دریافت اطلاعات تخصصی تر با شماره 0218506 تماس بگیرید تا مشاوران تخصصی راهنمایی کنند.

  کتابهای مقطع تحصیلی دکتری و ارشد متفاوت هست.

 • مریم صمدی

  [ 1397/04/31 13:47:55 ]

  با سلام و احترام من فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه خواجه نصیر و لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم. تقریبا دو ساله که دیگه دانشجو نیستم و حدودا 3 سال سابقه کار دارم. میخوام کنکور دکترا شرکت کنم منتهی دوست ندارم دوباره صنایع رو ادامه بدم. از طرفی به رشته های مدیریت و به خصوص مدیریت مالی خیلی علاقه دارم. اما خوب روزمه پژوهشی ندارم برای مصاحبه دکترا، یعنی هنوز مقاله ISI ام پذیرش نشده که اون هم در حوزه مهندسی صنایع هستش. از طرف دیگه هم یه قانونی اومده که امکان تحصیل مجدد در دوره های روزانه وجود داره و رایگان هستش. یه گزینه دیگه هم که بهش فک میکنم ارشد مالی هستش. خواستم راهنماییم کنید که کدوم گزینه میتونه برام بهتر باشه و فرصت شغلی منو بهبود میده. اینکه دکترا شرکت کنم و اینکه کدوم رشته بهتره صنایع یا مدیریت یا مالی؟ یا ارشد مالی که دیگه نیازی به رزومه نداره و قبولیم راحت تره. پیشاپیش از توجهتون سپاسگزارم


  با سلام 

  باتوجه به گفته هایتان پیشنهاد ماهان به شما این است که رشته مدیریت مالی را با توجه ب علاقه و زمینه کاریتون که تصور براین است موفقیتتان در آن بیشتر است به شما بهتر در روند تحصیلیتان کمک میکندو مدیریت مالی یکی از رشته هاییست شمارااز نظر علمی به یک نیروی متخصص و کارآمد تبدیل می کند.ین رشته تا قبل از سال 1381تنها به عنوان یکی از گرایشهای مدیریت بازرگانی محسوب می شد ولی به لحاظ اهمیت جریانهای مالی سازمانها و تاثیر این جریانها بر روی موفقیت و سود آوری سازمانها و مباحث جدید سرمایه گذاری و غیره از سال 1381 به صورت یکی از رشته های کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان «رشته مدیریت مالی» درآمد. ارغ التحصیلان این رشته با تسلط به مباحث تئوری مدیریت مالی می توانند در حوزه های مختلفی همچون سرمایه گذاری و بانکداری و بیمه و مدیریت ریسک و مهندسی مالی (ارایه روشهای نوین مالی)، تامین مالی و اعتباری و ... و در پستهای مرتبط سازمانی ازجمله معاونت مالی (در مفهوم جدید آن ) و معاونت سرمایه گذاری و تامین مالی اعتبارات مالی در بانکها و ارزیابی اقتصادی پروژه ها و شرکتهای سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار و غیره مشغول بکار شوند. این رشته در حال حاضر دارای آینده شغلی بسیار مناسبی می باشد. امکان ادامه تحصیل در این رشته تا مقطع دکترا وجود دارد.

 • لیلی

  [ 1397/02/27 9:1:13 ]

  باسلام و احترام اینجانب دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی می باشم میخواستم برای کلاسهای آنلاین دکتری رشته ام خودم شرکت نمایم متأسفانه موجود نبود لطفا اینجانب را راهنمایی فرمائید. باتشکر


  با سلام

  شما میتوانید کلاس های عمومی رو از طریق کلاس ها آنلاین برداریدو دروس تخصصی رو از طریق جزوات پوشش بدهید.

  موفق باشید

 • الهه نیازخانی

  [ 1397/01/03 11:44:49 ]

  با سلام و احترام من کارشناسی ارشد مهندسی نساجی هستم. متاسفانه به دلیل بازار کار بسیار کساد این رشته، سال گذشته در کنکور سراسری شرکت کرده و در حال حاضر مشغول تحصیل در رشته mba گرایش بازاریابی هستم (ترم ۲).... زمینه کاری فعلی هم مرتبط با حوزه بازاریابی است. علاقمند به ادامه تحصیل در مقطع دکترای یکی از شاخه های رشته مدیریت هستم. می توانید راهنمایی بفرمایید که کدام رشته مناسب تر است و قبولی در آن آسان تر؟ پیشاپیش ممنونم


  با سلام و احترام

  دوست شما مجاز به انتخاب تمام گرایشهای دکتری مدیریت هستید ولی با توجه به زمینه شغلی شما تقدم رتبه ای با مدیریت بازرگانی و راهبردی است.

  برای دریافت اطلاعات جامع تر لطفا فرم مشاوره دکتری را پر بفرمایید تا مشاوران تخصصی با شما تماس بگیرند.

 • الهه نیازخانی

  [ 1397/01/03 11:44:40 ]

  با سلام و احترام من کارشناسی ارشد مهندسی نساجی هستم. متاسفانه به دلیل بازار کار بسیار کساد این رشته، سال گذشته در کنکور سراسری شرکت کرده و در حال حاضر مشغول تحصیل در رشته mba گرایش بازاریابی هستم (ترم ۲).... زمینه کاری فعلی هم مرتبط با حوزه بازاریابی است. علاقمند به ادامه تحصیل در مقطع دکترای یکی از شاخه های رشته مدیریت هستم. می توانید راهنمایی بفرمایید که کدام رشته مناسب تر است و قبولی در آن آسان تر؟ پیشاپیش ممنونم


  با سلام و احترام

  دوست عزیز شما مجاز به انتخاب تمام گرایشهای مدیریت هستید اما تقدم رتبه ای می تواند با رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی باشد.

  برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا فرم مشاوره دکتری را پر بفرمایید تا مشاوران تخصصی دکتری با شما تماس بگیرند و یا با شماره تلفن 0218506 تماس بگیرید.

 • پژمان

  [ 1396/11/17 12:33:13 ]

  با سلام، بنده کارشناسی الکترونیک دارم و کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، برای دکتری علاقه دارم مدیریت دولتی و یا اجرایی ادامه بدم، آیا میشه این کارو کرد یا خیر؟ اگر مدیریت صنعتی رو ادامه بدم بهتر هست یا تغییر رشته بدم ؟


  سلام خدمت شما

  ببینید بستگی به علاقتون داره که کدوم گرایش مدیریت رو انتخاب کنید 
  اجرایی که دکتری در ایران نداره
  ولی چون رشته کارشناسی تون فنی بوده مدیریت صنعتی میتونه انتخاب خوبی باشه
  باز اگر برای ارتقای موقعیت شغلی تون میخواین من باید بدونم که در کجا شاغل هستین
  شاد و پیروز باشین

 • فرناز

  [ 1396/04/18 9:38:49 ]

  سلام خسته نباشید....یه سوالی داشتم ممنون میشم راهنماییم کنید...من لیسانس و فوق لیسانس کامپیوتر دارم....منتها برای دکترا تصمیم دارم مدیریت بخونم...آشنایی زیاد با این رشته و گرایش هاش ندارم...سوالم اینه بین مدیریت صنعتی و مدیریت مالی کدوم رشته رو انتخاب کنم که ارزش خودندن داشته باشه؟کسی رو برای راهنمایی پیدا نکردم گفتم از شما سوال کنم...بنظر شما کدوم گرایش رو دنبال کنم تو مقطع دکترا..پیشاپیش ممنون


  سلام روزتون بخیر باشه
  من تماس گرفتم خدمتتون توضیحات جامع بدم ولی متاسفانه پاسخ ندادین
  مدیریت بازرگانی به نظر بنده بهتر از مدیریت صنعتی هست و اینده بهتری داره
  مدیریت مالی هم گرایش خوبیه ولی قبولی در این رشته خیلی سخت تر هست
  پس به نسبت مدیریت بازرگانی مناسب تر برای شماست

  من شماره ام رو میذارم میتونید با من تماس بگیرین

  021-8506 داخلی 123 زاده رحیم هستم

  اینم شماره تلگرام موسسه:

  09109019035

 • زهرا دهقانی

  [ 1396/04/17 13:13:35 ]

  با سلام و خسته نباشید کدوم دانشگاه ها رشته مدیریت فناوری اطلاعات را دارند؟


  با سلام و روز بخیر
  پاسخ سوال خودتون رو میتونید از آخرین دفتر چهر رشته شهرهایی که سازمان سنجش منتشر کرده پیدا کنید و یا با خانم زاده رحیم به شماره 09109019035 در تلگرام پیام دهید ایشون راهنمایی تون می کنند

 • احسان دهقان

  [ 1396/04/10 10:17:8 ]

  بنده لیسانس مهندسی کامپیوتر و فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی از دانشگاه آزاد می باشم .چه کمکی می توان از شما گرفت که دکترا سراسری باشد.راهنمایی نمایید


  سلام روزتون بخیر باشه
  برای دکتری اگر گرایش خودتون مدنظرتون هست ماهان خدمات بسیار جامعی رو ارائه کرده است.
  در حال حاضر با توجه به اینکه در بازه زمانی تخفیف هستیم برای ثبت نام و تخفیف ویژه با خانم زاده رحیم، مسئول دپارتمان مشاوره ماهان به شماره 09109019035 در تلگرام پیام بدین ایشون کامل راهنمایی تون میکنن.

 • محمد رمضانی

  [ 1396/04/04 0:25:45 ]

  با عرض سلام وخسته نباشید ببخشید بنده کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشدم رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک است. لطفا بفرمایید بنده می توانم در دانشگاه در سراسری رشته مدیریت دولتی ادامه تحصیل دهم؟ با تشکر از زحمات شما


  با سلام و روز بخیر
  بله امکانش هست میتونید رشته مدیریت رو بخونید با توجه به اینکه دروس این رشته بطور کامل حفظیات هستن
  در حال حاضر با توجه به اینکه در بازه زمانی تخفیف هستیم برای ثبت نام و تخفیف ویژه با خانم زاده رحیم، مسئول دپارتمان مشاوره ماهان به شماره 09109019035 در تلگرام پیام بدین ایشون کامل راهنمایی تون میکنن.اولین قبلی1 | 2بعدی آخرین
سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •