دکتری مدیریت صنعتیموسسه آموزش عالی ماهان با بیست سال تجربه در برگزاری دوره های آمادگی آزمون دکتری مدیریت صنعتی ، با تاسیس دپارتمان مدیریت در مقطع دکتری اولین و قوی ترین مرکز آموزشی جهت ورود به دکتری می باشد.
مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه مدیریت صنعتی
گرایش های تولید و عملیات، تحقیق در عملیات، مدیریت سیستم ها، استراتژی صنعتی، مدیریت مالی

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)
3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (تحقیق در عملیات پیشرفته ، مدیریت تولید و عملیات پیشرفته)

دانشگاه های ارائه دهنده  دکتری مجموعه مدیریت صنعتی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم
توضیحات
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3 -  
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 5 -  
روزانه دانشگاه شیراز مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 4 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه یزد مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 4 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 4 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 4 -  
روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 10 - شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه شیراز مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 4 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت صنعتی استراتژی صنعتی 4 -  
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت صنعتی مالی 3 -  
روزانه دانشگاه یزد مدیریت صنعتی مالی 2 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 4 -  
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی 1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مدیریت صنعتی استراتژی صنعتی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت صنعتی مالی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد مدیریت صنعتی مالی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت صنعتی تولید و عملیات 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات - 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات - 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه - 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی 1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
 
 تعداد داوطلبان و آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مجموعه های مختلف رشته دکتری مدیریت صنعتی در کنکور دکتری سال 1396 به شرح جدول زیر می باشد.

نام مجموعه تعداد کل شرکت کننده آخرین رتبه مجاز روزانه و بورس تحصیلی آخرین رتبه مجاز سایر دوره ها
مدیریت بازرگانی 9878 450 9120
مدیریت دولتی 9074 746 8655
حسابداری 6856 388 6339
مالی 2913 97 2618
مدیریت صنعتی 2775 757 2573
مدیریت 2323 200 2159
مدیریت فناوری اطلاعات 2203 180 2151
مدیریت راهبردی و آینده پژوهی 1440 170 1366
کارآفرینی 1078 143 1028
مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز 226 120 214

نمونه کارنامه دکتری مدیریت صنعتی

رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
1 7107 56.67 25.56 42.08
14 5223 0 23.33 35.42
33 4545 37.78 16.67 26.67
45 4284 1.11 34.44 26.67
49 4202 8.89 57.78 21.67
56 4115 30 10 25.42
123 3440 0 1.11 25.42
140 3327 0 26.67 20.83
154 3271 1.11 20 21.25
237 2884 12.22 22.22 16.67
246 2858 27.78 7.78 16.67
297 2686 12.22 12.22 16.67
329 2596 -1.1 18.89 16.67
341 2567 1.11 41.11 12.92
341 2567 3.33 22.22 15.42
469 2226 3.33 33.33 11.25
864 1612 -5.55 21.11 9.58
1920 552 1.11 10 2.5
 
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد دکتری مدیریت صنعتی با شماره 8506-021 تماس بگیرید
 .

پرسش های پاسخ داده شده


هنوز هیچ سوالی ثبت نشده است .

سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 • انتخاب مقطع :


  انتخاب گروه :


  انتخاب رشته :


  استان :


  شهر :


 •  
 •    
 •  
 •